Detaljerade planritningar i 3D

Vår utgångspunkt i 3D-inredningsplanering är att alla rum – till syvende och sist – är lika viktiga. När vi visualiserar ett hem så tar vi därför fram interiörbilder av lägenheternas alla rum, inkluderat badrum och hall. Våra 3D-interiörbilder hjälper dig att hitta rätt inredning – som passar just till din livstil och smak. Vi kan tom visualisera dina egna idéer som 3D-bilder så att du har lättare att få en översikt över ditt framtida hem. Ställ oss gärna frågor eller skicka email så kan vi prata om ditt projekt och vad du önskar göra.

 

Fördelen med att använda en 3D-inredningsplanering privata kunder

 • 3D-bilder präglas av en hög nivå av realism, i allt från detaljer till ytor och ljussättning
 • från idé till verklighet
 • du får en tydlig bild över hur ditt framtida hem kommer att se ut och vilken känsla du vill ha
 • presentationer av 3D-visualiseringar, planritningar, materialprover och moodboards gör att att dina idéer får liv och uttryck i form av inredning, färger, former och planlösning
 • du kan testa om din idé fungerar och sparar tid och pengar
 • behovet att ändra lösningar i efterhand minskar

 

Bostadsförmedlare

 • 3D-ritningar hjälper dig att skapa säljande bilder för dina köpare så att dom lättare kan se potentialen i bostaden
 • 3D-bilder förmedlar lägenheternas möjligheter och ger inspiration
 • målgruppsanpassat: vi lägger stor fokus på att anpassa möbler och inredning enligt era kunders preferenser
 • en bostad att känna sig hemma i 
 • denna tjänst är till för dig som vill skapa ett mervärde i din bostadsaffär 

 

Husbyggare

 • köparen känner sig hemma, långt innan bostaden är byggd
 • lättare att ta beslutet
 • varenda 3D-bild är specialanpassad
 • era kunder får en bra överblick över deras planlösning gällande möbler, färgsättning och materialval
 • 3D-bilder ger en glimt av det framtida boendets möjligheter och förutsättningar och inspiration

Genom målgruppsanpassning, en känsla för trender och ett sinne för stämningsfull design, ger våra 3D-interiörbilder inspiration och intresse för den bostadssökande!

 

Fråga gärna mer! Tarja Antell, 040 765 6503

 

Yksityisille

3D sisustussuunnittelu asunnon myynti

Esimerkki: Asiakas oli muuttamassa uuteen suunnitteilla olevaan kerrostaloasuntoon, joka muokattiin asiakkaan omiin tarpeisiin soveltuvaksi ammattilaisten yhteistyöllä. Asunnosta muutettiin seiniä ja pohjan layout muuttui ratkaisevasti. Mukana projektissa oli arkkitehti sekä LVI- ja sähkösuunnittelijat.

Sisustussuunnittelija oli asiakkaiden mukana pintamateriaalien valinnassa ja mallinsi arkkitehdin laatimien uusien pohjakuvien perusteella 3D-mallin asunnosta. Mallinnukseen lisättiin asiakkaiden kanssa valitut materiaalit sekä asiakkaiden olemassa olevat ja muut hankittavat irtokalusteet.

3D-kuvien avulla asiakas kykeni hahmottamaan tehdyt materiaalivalinnat ja lopputuloksen, vaikka itse talon rakentaminen oli vasta alkuvaiheessa. Materiaalivalintoihin olisi voitu vielä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta asiakas vakuuttui visualisointikuvien perusteella tehdyistä valinnoista eikä muutoksia tehty.

 

Rakennuttajille

3D kuvat sisustussuunnittelu

 3D-visualisointikuvat ovat tehokas myyntityökalu asunnon ennakkomarkkinoinnissa. Kohteesta tehdään valokuvia vastaavat 3D-kuvat, jotka voidaan liittää esitteisiin ja internetiin, jolloin asunnon myynti nopeutuu, tehostuu ja helpottuu.

Kohteesta voidaan tehdä virtuaalikuvaus ja yhden kuvakulman sijaan saadaan kokonaisuus eri tilaratkaisuista.

3D-kuvien avulla mahdollistetaan parempi yhteistyö arkkitehtien, insinöörien ja rakennuttajien välille. Tämä taas säästää projektien kustannuksia, koska muutostöiden osuus pienenee työn tehostuessa. Myös eri mahdollisuuksien tarkastelu on nopeaa ja vaivatonta.

Perinteisten pohjakuvien lukeminen saattaa olla haastavaa ja usein lopputulos pitää ainakin osittain kuvitella. 2D-piirustuksista ei välity esimerkiksi tilan ja kalusteiden mittasuhteet ja eri materiaalien tuntu. Mitä paremmin nämä pystytään visualisoimaan, sitä helpommin asiakas pystyy tekemään päätöksiä.

3D-kuvat helpottavat ostopäätöksen tekoa ja ne tuovat varmuutta. Varmuus taas on usein askel ostopäätökseen. 3D-asuntokuvien ansiosta asiakkaalla on selkeä kuva lopputuloksesta ennen kuin rakentaminen on edes alkanut.

 

Kiinteistövälittäjille

sisustussuunnittelu asunnon myynti

Asunnon 3D-kuvat ovat tehokas työväline asunnon myyntiin! 3D-kuvien ansiosta voidaan saada uutta puhtia ja vauhtia jo kauemmin markkinoilla olleille vanhemmille asunnoille.

3D-asuntoesittelyllä voidaan tuoda esiin asunnon potentiaali ja asunnon parhaat puolet, jolloin kuvat helpottavat ostopäätöksen tekoa ja tuovat varmuutta. Varmuus taas on usein askel ostopäätökseen. Asiakas saa selkeän kuvan lopputuloksesta ja asunnon tarjoamista mahdollisuuksista.

Kohteesta tehdään valokuvia vastaavat 3D-kuvat, jotka voidaan liittää esitteisiin ja internetiin. Kohteesta voidaan tehdä myös 3D-virtuaaliesittely, jolloin kohteeseen on helppo tutustua paikkakunnasta riippumatta suoraan omalta ruudulta.

3D-asuntokuvat suunnitellaan aina kohderyhmä huomioiden, joihin asiakkaan on helppo samaistua ja saada inspiraatiota tulevan kodin hankinnassa. Asiakkaan on huomattavasti helpompi hahmottaa myynnissä oleva kohde, kun se on sisustettu kodikkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi.